گروه آموزشی مشاوران استان فارس

مشاوره تحصیلی - شغلی - سازشی - انتخاب رشته دانشگاهی

راهنمای تصحیح تست ریون و رغبت


باسمه تعالي دستور آزمايش ريون –فرم  دوم وسايل آزمايش 1-كتابچه آزمون، 2- پاسخنامه 3- مداد پاك‌كن 4- زمان سنج زمان 60 دقيقه تنظیم : ناصر محمدی مشاور دستور آزمايش پاسخنامه ها را روي دسته صندلي و كتابچه‌هاي آزمون را كنار صندلي قرار دهيد. اين آزمايش به منظور سنجيدن استعداد ذهني كلي شما به عمل مي‌آيد. سؤالها در اين كتابچه چاپ شده است ( كتابچه آزمون نشان داده شود) شما جواب هر سؤال را به طريقي كه برايتان توضيح خواهم داد، در اين ورقه ( پاسخنامه ) خواهيد نوشت . قبلاً نام و مشخصات خود را در بالاي پاسخنامه بنويسيد به كتابچه‌ها دست نزنيد تا من اعلام كنم. پس از آنكه نام و مشخصات آزمايش شوندگان نوشته شد، حالا كتابچه را برداريد و شكل صفحه اول را نگاه كنيد. در قسمت بالاي اين صفحه شكلي ( يك قطعه‌اي) مي‌بينيد كه قسمتي از آن بريده شده است.  در پايين صفحه شش قطعه كوچكتر است، بطوريكه ملاحظه مي‌كنيد هر يك از اين قطعات كوچكتر به اندازه قسمت بريده يا سفيد قطعه بالا است. اما فقط يكي از آنها داراي چنان نقشي است كه اگر آنرا در جاي خالي قطعه قرار دهيم، آنرا بطور مناسب و بدون نقص پر مي‌كند. حالا مي‌خواهيم بدانيم آن قطعه ( يا شكل ) مناسب كدامست تصور كنيد كه اين قطعه كوچك شماره 1 را در اين جاي خالي قرار دهيم با اينكه آن قطعه به اندازه قسمت سفيد قطعه بزرگ بالا است ولي نقش اين شكل يكسان (جور نامناسب) نيست. به همين ترتيب قطعه‌هاي 2 و 3و 5 با نقش قطعه مناسب نيستند. قطعه 6 ، نقشي مانند قطعه بالا دارد، اما براي پر كردن قسمت سفيد آن كافي نيست. پس تنها قطعه شماره (4)، اين قسمت سفيد را كاملاً پر مي‌كند و آن جواب درست مسئله است. به اين ترتيب جواب اين سؤال همين قطعه ( يا شكل ) (4) است. حالا كه جواب را يافتيم بايد آنرا در پاسخنامه بنويسيم. حال براي اينكه بهتر متوجه شويد، سؤال صفحه بعد را نيز كه شماره 2 است، با هم حل مي‌كنيم. ورق بزنيد و صفحه بعد را نگاه كنيد ( مانند تمرين قبل عمل شود.) كتابچه‌ها را ببنديد و مدادها را روي دسته صندلي بگذاريد و به بقيه توضيحات من گوش دهيد. در هر صفحه اين كتابچه سؤالي نظير آنچه ديديد خواهيد يافت. ( هر بار بايد جاي خالي در قطعه بالا را ملاحظه كنيد و به قطعه‌هاي كوچك در پائين صفحه توجه كنيد). نقش قطعه‌هاي كوچك را يك يك با جاي خالي مقايسه كنيد. پس از دقت كافي قطعه اي را كه كاملاً براي پر كردن جاي خالي قطعه بالا مناسب است پيدا كنيد. آنگاه شماره قطعه انتخاب شده را در پاسخنامه بنويسيد. براي اينكه آنرا درست و با اطمينان انجام دهيد به نكات زير توجه كنيد. 1- بايد بدانيد كه بقيه سؤالهاي اين كتابچه مانند سؤال اول آسان نيستند. بلكه به تدريج سؤالها دشوار مي‌شوند. پس بايد خيلي دقت كنيد كه مرتكب اشتباه نشويد. 2- در بعضي از سؤالها ممكن است چنين تصور شود كه بيش از يك جواب مناسب وجود دارد، اين درست نيست زيرا جواب كامل هر سؤال يكي بيش نيست. ممكن است جوابها نيمه درست يا تقريباً درست وجود داشته باشند، مانند جواب شماره صفحه اول، ولي در هر سؤال فقط يك جواب كاملاً درست دارد. بايد آنرا پيدا كرده در پاسخنامه يادداشت كنيد. 3- درجواب دادن به سؤالها عجله نكنيد. آنچه در اين آزمايش مهم است درست بودن است. اما وقت خود را هم از دست ندهيد به سرعت معمولي خودتان كار كنيد. من مدت آزمايش را با ساعت ( زمان سنج) خواهم سنجيد. ولي شما نگران آن نباشيد و به آرامي به كار خود ادامه دهيد. (‌قابل توجه است حداكثر زمان آزمايش 60 دقيقه در نظر گرفته شده بود) 4- اگر در نوشتن جواب سؤالي اشتباه كرديد و فوراً به اشتباهتان پي‌برديد مي‌توانيد در پاسخنامه تصحيح كنيد. اما پس از برگرداندن هر ورق ديگر نبايد به عقب بازگرديد. 5- در موقع يادداشت كردن جواب سؤالها، بايد دقت كنيد كه شماره سؤال با شماره رديف پاسخنامه تطبيق كند.                                                                                             باسمه تعالي دستورالعمل زير به منظور تخصيص امتياز به آزمون ريون در ارتباط با محاسبه امتياز هر دانش آموز در رشته‌هاي مختلف تهيه شده است. چگونگي امتيازدهي آزمون ريون   در شاخه‌ها و رشته هاي نظام جديد 1- اجراي آزمون ريون و بدست آوردن نمره خام دانش آموز 2- تعيين هوشبهر هر دانش آموز با مراجعه به جدول هنجار استاني تهيه شده بوسيله دفتر امور فرهنگي و مشاوره كه قبلاً ارسال شده است.( بر حسب سن و نمره خام) 3- تعيين امتياز دانش آموز در هر رشته يا شاخه با توجه به جدول امتيازدهي به نمره‌هاي هوشبهر آزمون ريون. توضيح : تخصيص امتياز به هر يك از نمره هاي آزمون ريون بر مبناي دو حد ميانگين هر رشته در اين آزمون به ترتيب زير انجام شده است : بين دو حد بالا و پايين ميانگين هوشبهر هر رشته 6 نمره در نظر گرفته شده است و براي كساني كه بالاتر از ميانگين هستند 7 تا 10 نمره و براي كساني كه پايين‌تر از حد ميانگين قرار دارند به ترتيب 5 و4 و 3 نمره منظور شده است.( مراتب در جداول پيوست ارائه گرديده است). جدول 1- امتيازدهي به نمره‌هاي هوشبهر آ‍زمون ريون   رشته رياضي- فيزيك رشته علوم تجربي رشته علوم انساني شاخه فني – حرفه‌اي شاخه كاردانش ميزان بهره‌هوشي امتياز ميزان بهره‌هوشي امتياز ميزان بهره‌هوشي امتياز ميزان بهره‌هوشي امتياز ميزان بهره‌هوشي امتياز 123 به بالا 10 120 به بالا 10 111 به بالا 10 115 به بالا 10 109 به بالا 10 123 9 119 9 110 9 114 9 108 9 121 8 118 8 109 8 113 8 107 8 120 7 117 7 108 7 112 7 106 7 118-119 6 115-116 6 106-107 6 110-111 6 104-105 6 117 5 114 5 105 5 109 5 103 5 116 4 113 4 104 4 108 4 102 4 115به پائين 3 112به پائين 3 103 به پائين 3 107 به پائين 3 101 به پائين 3                         جدول ( 1) ابتكاري برگرفته از جدول (1) امتيازدهي به نمره‌هاي هوشبر آزمون ريون   معدل 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 كار  دانش 10 10 10 10 9 8 7 6 6 5 4 3 فني حرفه‌اي 7 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 3 علوم انساني 10 10 9 8 7 6 6 5 4 3 3 3 علوم تجربي 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 رياضي فيزيك 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   معدل 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 كار  دانش 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 فني حرفه‌اي 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 علوم انساني 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 علوم تجربي 10 10 10 10 10 9 8 7 6 6 5 4 رياضي فيزيك 10 10 9 8 7 6 6 5 4 3 3 3                       جدول  B9 : بهره هوشي استان فارس نمره خام 17 16 15 14 13 12 11 10 9 نمره خام 1                   1 2                   2 3               78 80 3 4           78 79 79 81 4 5         75 79 80 81 83 5 6     57 68 76 80 81 82 85 6 7   53 59 69 77 82 83 84 86 7 8   54 60 70 78 83 84 85 88 8 9   56 61 71 79 84 85 87 90 9 10 50 57 62 72 80 85 86 88 91 10 11 52 58 64 73 82 86 88 90 92 11 12 54 60 65 74 83 88 89 91 95 12 13 55 61 66 75 84 89 90 92 96 13 14 56 62 67 76 85 90 91 94 98 14 15 57 64 69 77 86 91 92 95 99 15 16 59 65 70 78 87 92 94 97 101 16 17 60 66 71 79 88 93 95 98 102 17 18 61 67 72 80 89 95 96 100 104 18 19 63 69 74 81 90 96 97 101 106 19 20 65 70 75 83 91 97 99  103 108 20 21 66 71 76 84 92 98 100 104 109 21 22 68 73 77 85 93 99 101 105 111 22 23 69 74 79 86 94 101 102 107 113 23 24 71 75 80 87 96 102 104 108 114 24 25 72 77 81 88 97 103 105 110 116 25 26 73 78 82 89 98 104 106 111 118 26 27 75 79 83 90 99 105 107 112 119 27 28 76 81 85 91 100 106 108 114 121 28 29 78 82 86 92 101 108 110 116 123 29 30 79 83 87 93 102 109 111 117 124 30             ادامه صفحه قبل نمره خام 17 16 15 14 13 12 11 10 9 نمره خام 31 81 85 88 94 103 110 112 119 126 31 32 82 86 90 95 104 111 113 120 128 32 33 84 87 91 96 105 112 115 121 129 33 34 85 89 92 97 106 114 116 123 131 34 35 86 90 93 98 107 115 117 124 132 35 36 88 91 95 99 109 116 118 126 134 36 37 89 92 96 101 110 117 120 127 136 37 38 91 94 97 102 111 118 121 129 138 38 39 92 95 98 103 112 119 122 130 139 39 40 94 97 100 104 113 121 123 132 141 40 41 95 98 101 105 114 122 124 133 142 41 42 97 99 102 106 115 123 126 135 144 42 43 98 101 103 107 116 124 127 136 145 43 44 100 102 105 108 117 125 128 137 147 44 45 101 103 106 109 118 127 129 139 149 45 46 102 105 107 110 119 128 131 141   46 47 104 106 108 111 120 129 132 142   47 48 105 107 110 112 121 130 133 143   48 49 107 109 111 113 123 131 134 145   49 50 108 110 112 114 124 132 136     50 51 110 111 113 115 125 133 137     51 52 111 113 115 116 126 134 138     52 53 112 114 116 117 127 135 139     53 54 114 115 117 118 128 137       54 55 115 117 118 120 130 138       55 56 117 118 120 121 131 140       56 57 118 119 121 122 132 141       57 58 120 121 122 123 134         58 59 121 122 123 125           59 60 123 124               60                           8 7 6 5 * 3 2 1 1 8 7 6 * 4 3 2 1 2 8 7 6 5 4 3 2 * 3 8 7 6 5 4 3 * 1 4 8 7 * 5 4 3 2 1 5 8 7 6 5 4 * 2 1 6 8 7 * 5 4 3 2 1 7 8 7 6 5 4 3 * 1 8 8 7 6 5 4 3 2 * 9 8 7 6 5 4 * 2 1 10 8 7 6 5 * 3 2 1 11 8 7 6 5 * 3 2 1 12 8 7 6 5 4 3 2 * 13 8 7 * 5 4 3 2 1 14 8 7 6 5 4 3 2 * 15 8 7 6 5 4 3 * 1 16 8 7 6 5 4 3 2 * 17 8 7 6 5 4 * 2 1 18 8 7 6 * 4 3 2 1 19 8 7 * 5 4 3 2 1 20 8 7 6 5 * 3 2 1 21 8 7 6 5 4 * 2 1 22 8 7 6 5 * 3 2 1 23 8 7 * 5 4 3 2 1 24 * 7 6 5 4 3 2 1 25 8 7 6 5 4 3 * 1 26 8 7 6 5 4 * 2 1 27 * 7 6 5 4 3 2 1 28 8 * 6 5 4 3 2 1 29 8 7 6 5 * 3 2 1 30   8 7 6 * 4 3 2 1 31 8 7 6 5 4 3 2 * 32 8 * 6 5 4 3 2 1 33 8 7 * 5 4 3 2 1 34 8 7 6 5 4 3 2 * 35 8 7 6 5 4 3 * 1 36 8 7 6 5 4 * 2 1 37 8 7 6 5 * 3 2 1 38 8 7 6 5 4 * 2 1 39 8 * 6 5 4 3 2 1 40 * 7 6 5 4 3 2 1 41 8 7 * 5 4 3 2 1 42 8 7 6 * 4 3 2 1 43 8 7 6 5 * 3 2 1 44 8 7 6 5 4 3 2 * 45 8 7 6 5 4 3 * 1 46 8 7 6 * 4 3 2 1 47 8 7 6 * 4 3 2 1 48 8 7 * 5 4 3 2 1 49 8 7 * 5 4 3 2 1 50 * 7 6 5 4 3 2 1 51 8 7 6 5 4 3 * 1 52 8 7 6 5 4 3 2 * 53 8 7 6 * 4 3 2 1 54 8 7 6 5 4 3 2 * 55 8 7 * 5 4 3 2 1 56 8 7 6 5 4 * 2 1 57 8 7 6 5 4 3 * 1 58 8 7 6 5 * 3 2 1 59 8 7 6 * 4 3 2 1 60   « پاسخنامه آزمون ريون » نام                نام خانوادگي               تاريخ تولد          ماه         سال  جنسيت   :   دختر                 كلاس                         تاريخ                              پسر                                                 آزمايش                   دبيرسنتان شهرستان                   روستا         استان        سن تقويمي نمرة خام هوشبر : در اين قسمت چيزي نوشته نشود                                                                                                                                                                                                          راهنمای رغبت سنجي تحصيلي – شغلي «‌ويژه نظام جديد آموزش متوسطه »                                                                                                                                                                       تهيه و تنظيم از : دكتر سيده منوره يزدي                                                 دكتر سيمين حسينيان دفتر مشاوره و برنامه ريزي امورفرهنگي و مشاوره سال 1384 مشاور گرامي با توجه به نظرخواهي از تعدادي از مشاوران در سال گذشته تغييراتي ضروري در محتوا و شكل ظاهري تست تجسس خود رهبري داده شده است. در آزمون جديد كه رغبت سنج تحصيلي – شغلي نام دارد، پس از اجراي آزمايشي در برخي از مناطق تهران و نتايج حاصل از آن، بخش «تصورات دربارة مشاغل مورد علاقه» و « شغل ياب » حذف شده است. بنابراين اجراي آزمون از بخش فعاليتها شروع مي شود و به ترتيب بخش تجربه‌ها، بخش مشاغل و بخش خودسنجيها تكميل مي‌گردد. در هيچ يك از بخشها، بر خلاف فرم قبلي نيازي به رسم نمودار نيست. هدف اصلي از پاسخگويي به آزمون پيدا كردن زمينه هاي رغبت دانش‌آموز و به تبع آن هدايت تحصيلي اوست. در صورت امكان، بهتر است اين پرسشنامه بعد از گذراندن واحد درسي برنامه‌ريزي تحصيلي-شغلي و كسب اطلاعات لازم در مورد مشاغل به مرحله اجرا درآيد.                                                                                                                      دستورالعمل استفاده از رغبت سنج تحصیلی- شغلی الف – مراحل اجرا ب – روش نمره گذاري الف- مراحل اجرا مرحله 1- اجراي آزمون بهتر است به صورت گروهي در هر كلاس، يا در گروههايي كه حداكثر تا 50 نفر باشند انجام گيرد. مرحله 2- پاسخنامه ها توزيع شود و از دانش آموزان خواسته شود تا مشخصات خود را روي آن بنويسند. سپس پرسشنامه ها بين دانش‌آموزان توزيع گردد. مرحله 3- از دانش آموزان خواسته شود كه پرسشنامه ها را باز كرده و ضمن جلب توجه آنها به دو سطر اول پرسشنامه : - هدف از اجراي آن براي دانش آموزان توضيح داده شود. - دربارة بخشهاي مختلف پرسشنامه كه شامل : فعاليتها، تجربه‌ها، مشاغل و خودسنجي( 1) و خودسنجي (2) است، توضيحات كافي داده شود. - قبل از پاسخگويي به پرسشنامه بايد دربارة همه بخشهاي آن به صورت زير توضيحات لازم داده شود و تا زمان كه توضيحات دربارة همه بخشها تمام نشده است. دانش آموز نبايد به آزمون پاسخ دهد. بخش 1- فعاليتها اين بخش از شش قسمت به ترتيب با حروف « و » ، « ج »، « هـ » ، «الف»، «م» و « ق » تشكيل شده است و هر قسمت هم داراي 11 پرسش است كه علاقه دانش آموزان را به فعاليتهاي  مختلف مي‌سنجد اگر دانش آموزي به فعاليتي علاقه دارد (‌هر چند تاكنون آن را انجام نداده باشد) مي‌تواند در ورقه پاسخنامه ( جدول شماره 1- فعاليتها ) در مقابل همان پرسش و در قسمت همان حرف علامت ضربدر(×) بگذارد. لازم است توضيح داده شود كه دانش‌‌آموزان هر تعداد فعاليتي را كه دوست دارد مي‌تواند علامت بگذارد مثلاً ممكن است دانش آموزي در قسمت « و » علامت و در قسمت « ج » 4 علامت و در قسمتهاي ديگر به ترتيب 6 و 0 و 3 و 8 علامت داشته باشد و دانش‌آموز ديگري ممكن است ترتيب متفاوتي را براي علايق خود درا ين قسمتها مشخص كند يا هيچ علامتي در برخي از قسمتها نگذارد.   بخش 2- تجربه‌ها اين بخش هم از شش قسمت « و »‌ « ج »‌ «‌هـ‌» «‌الف» «‌م » و «‌ق »‌تشكيل شده است و هر قسمت 11 پرسش دارد كه تجربه كسب شده دانش‌آموز را مي‌سنجد در اينجا كلمه « مي‌توانم » در جملات به معني تجربه كسب شده است نه علاقه دانش آموز. اگر دانش آموزي به پرسشي پاسخ دهد به اين معني است كه قبلاً در آن موضوع تجربه كسب كرده است، هر چند به طور جزئي بوده باشد. برعكس اگردانش آموزي به موضوعي علاقه داشته باشد ولي آن را انجام نداده باشد نمي‌تواند علامت بگذارد. مثلاً در مورد اين پرسش كه «مي‌توانم تعميرات ساده لوله كشي را انجام دهم » دانش آموز حتماً بايد كار تعمير لوله كشي را هر چند جزئي انجام داده باشد تا بتواند پرسش مربوطه را علامت بزند. بخش 3- مشاغل اين بخش هم مانند بخشهاي قبلي از 6 قسمت « و »، « ج » ،« هـ »، «الف»،« م » و « ق » تشكيل شده است. ولي در هر قسمت آن 14 شغل پرسش شده است. به دانش آموزان گفته مي‌شود تا اگر به شغلي علاقه دارند(حتي اگر قصد انتخاب آن را براي آينده ندارند) براي آن شغل در پاسخنامه علامت (×) بگذارند. هر دانش آموز مختار است كه در هر قسمت هر تعداد شغلي را كه دوست دارد علامت بگذارد. بخش 4- خودسنجي ( 1) و خودسنجي ( 2) در اين بخش از دانش آموزان خواسته مي‌شود تا خود را در مقايسه با همسالان خود ( نه افراد متخصص و بزرگتر يا كوچكتر از خود ) از نظر توانايي‌ها و مهارتها، درجه بندي و نمره گذاري كند. حداقل نمره خودسنجي«1» و حداكثر آن «7» است. مثلاً دانش آموزي كه توانايي هنري خود را در مقايسه با همسالانش بسيار پايين مي‌بيند و نمره «1» را به خود مي‌دهد. و دانش آموزي كه توانايي هنري خود را در مقايسه با همسالانش بسيار بالا مي‌بيند نمره « 7 » را به خود مي‌دهد. بعد از تكميل توضيحات بخشهاي فوق به دانش‌آموزان گفته مي‌شود تا پرسشنامه رغبت سنج را با دقت مطالعه كنند و پرسشها را با توجه به توضيحات بالاي هر بخش آن و توضيحات قبلي مشاور جواب دهند و با مداد مشكي و به صورت علامت ضربدر(×) در پاسخنامه مشخص كنند به دانش‌آموزان گفته مي شود كه به هيچ وجه در پرسشنامه علامت نگذارند. اگر دانش‌آموزان در علامت‌گذاري اشتباه كرده، مي تواند از پاك‌كن استفاده كند. دانش آموز بايد به ترتيب بخشهاي فعاليتها، تجربه‌ها، مشاغل ، خودسنجي(1) و خودسنجي(2) را پاسخ دهد. توصيه مي‌شود دانش آموزان پرسشها را در حد امكان بدون وقفه و در حداقل زمان پاسخ دهند. اگر دانش آموزي در اين مرحله سؤالاتي داشت فقط مي‌تواند از مشاور توضيح بخواهد.   مرحله 4- اجراي اين پرسشنامه زمان محدودي ندارد ولي معمولاً كليه مراحل آن حدود 45 دقيقه طول مي كشد. هر دانش آموز مي‌تواند پس از پاسخگويي، پاسخنامه خود را همراه با پرسشنامه تحويل مشاور دهد. بهتر است مشاور در حد امكان كنترلي بر چگونگي تكميل پاسخنامه هر دانش آموز داشته باشد تا در صورت اشتباه از او بخواهد كه آن را اصلاح كند. مرحله 5- ابتدا پاسخهاي هر ستون در بخشهاي مختلف پاسخنامه محاسبه مي‌شود و سپس اين نمرات به قسمت پشت پاسخنامه كه نحوه‌ي سازماندهي پاسخها است منتقل مي گردد. حال مجموع نمرات هر حرف به صورت ستوني محاسبه مي شود. در پايان شش نمره از حروف «و» ، « ج » ، «هـ » ،«الف»، «م » و «ق» كه نشان دهنده نمرات خام رغبت دانش آموز است بدست مي‌آيد. سه حرفي كه بالاترين نمره را احراز كرده است. ( كد اختصاري دانش آموز) به ترتيب از راست به چپ در داخل خانه‌ها نوشته مي شود. ب- روش نمره گذاري بعد از محاسبه نمرات خام رغبت دانش آموز در شش حرف مي‌توان نمره ميزان شده رغبت را از طريق فرمول زير براي هر يك از حروف محاسبه نمود: نمره همخواني + رتبه = نمره ميزان شده      محاسبه رتبه : براي محاسبه رتبه نمرات دانش آموز به صفحه آخر پاسخنامه يعني جدول محاسبه نمرات ميزان شده رجوع كرده و به بالاترين نمره ( حرف)  رتبه 6 و به پايين ترين نمره ( حرف ) رتبه 1 مي‌دهيم. مثال شماره 1 : در مثال زير كه 6 نمره دانش آموز از صفحه آخرپاسخنامه به دست آمده است، هيچ يك از نمرات يكسان نيست بنابراين رتبه هاي آنها به صورت زير نوشته مي‌شود :                       جدول شماره 1 حروف                   و              ج              هـ            الف           م             ق نمرات رغبت       12            18           10               15             8           7 رتبه‌ها                  4              6             3                 5    2               1                       مثال شماره 2 : در مثال زير از 6 نمره دانش آموز 3 نمره آن يكسان است. ( 8) بنابراين رتبه‌هاي نمرات او به صورت زير نوشته مي‌شود : حروف                   و              ج              هـ            الف           م             ق نمرات رغبت       12            18           8               15             8           8 رتبه‌ها                  4              6     3               5              3            3          از آنجا كه حرف « ج » ، بالاترين نمره را دارد رتبه 6 را مي گيرد و به ترتيب حرف « الف» رتبه ( 5) و حرف « و » رتبه 4 را مي گيرند. بقيه حروف كه بايد در رتبه‌هاي 3، 2، و 1 قرار گيرند، چون نمرات يكساني دارند رتبه ميانگين(‌2 = 3 ÷ 1 + 2 + 3)‌يعني رتبه 3 را مي‌گيرند.       محاسبة نمره همخواني با توجه به حرف اول از كد اختصاري سه حرفي دانش‌آموز كه در صفحه آخر پاسخنامه به دست آمده است. نمرات همخواني او را از راه شش ضلعي براي محيطهاي مختلف محاسبه مي‌كنيم. نمره همخواني يعني نمره انطباق رغبت (ويژگيهاي شخصيتي ) با خصوصيات محيطي (تحصيلي- شغلي). اگر رغبت (شخصيت) فردي همخوان با محيط تحصيلي يا شغلي او باشد حداكثر نمره همخواني را مي‌گيرد و در غيراينصورت نمرات كمتري را به دست مي‌آورد. برطبق مدل شش ضلعي همخواني نمرات بدست آمده فرد براي محيط‌هاي شش‌گانه « و » ، « ج » ، « هـ » ، « الف» ،‌« م» و « ق » به صورت زير محاسبه مي شود :                                                                                                                                           محيط‌هاي شش گانه اگر حرف اول كد اختصاري (بالاترين نمره ) دانش آموزي عيناً مثل يكي از محيطها ( رغبت «ج »  و محيط  « ج» ) باشد حالت كاملاً همخوان ايجاد مي شود و دانش آموز حداكثر نمرة همخواني يعني نمرة 4 را براي حرف «ج» مي گيرد. اگر حرف اول كد اختصاري فرد يا محيط يكسان نباشد و به اندازة يك ضلع فاصله داشت باشد، حالت همخواني متوسط ( رغبت «ج»، و يا «هـ») به وجود مي‌آيد و نمرة همخواني فرد براي حرف «ج» 3 مي شود. گاهي ممكن است فاصله محيط با حرف اول كد اختصاري رغبت فرد به اندازه دو ضلع ( رغبت « ج»، و محيط « ق»  يا « الف» ) باشد. دراين صورت همخواني پائين و نمره همخواني فرد براي حرف « ج» 2 مي‌شود و در حالت آخر ممكن است فاصله محيط يا كد اختصاري رغبت فرد (حرف اول ) به اندازه سه ضلع ( رغبت «ج» ، و محيط « م» ) باشد و حالت ناهمخوان است و نمرة همخواني فرد براي حرف « ج » 1 مي شود : مثال شماره 3 : در مثال زير نمرات رغبت دانش آموزي كه همان نمرات خام رغبت است همراه يا رتبه‌ها و نمره همخواني نوشته شده است.    ج    و    ق     هـ   الف    مبا توجه به بالاترين نمره حرف كه حرف «ج» است نمرات همخواني دانش‌آموز را درمحيط‌هاي شش‌گانه محاسبه مي كنيم ابتدا همخواني حرف «ج»  را با محيط «و» در نظرمي‌گيريم از آنجا كه حرف «ج» اندازه يك ضلع با محيط «و» فاصله دارد نمره همخواني 3 مي گيرد سپس همخواني «ج» را با محيط «ج»‌درنظر مي گيريم كه كاملاً همخوان و نمرة‌ 4 مي‌گيرد و به اين ترتيب تا محيط «ق» ادامه داده و نمره همخواني را براي هر حرف محاسبه مي‌كنيم.             جدول شماره 3 حروف                   و              ج              هـ            الف           م             ق نمرات رغبت       11            31           12               22             14           9 رتبه‌                       2              6             3                5               4            1 نمره همخواني   3              4              3                2                1            2          روش ساده‌تر براي محاسبه نمرات همخواني ( جدول 4) در جدول شماره 4 كه در زيرآمده است شما مي توانيد به راحتي و بدون استفاده از شش ضلعي نمرات همخواني محاسبه شده را كه از توضيحات بالا استفاده شده است براي هر يك از حروف اول كدهاي اختصاري رغبت (ويژگيهاي شخصيتي) درمحيط‌هاي « و »‌، « ج»‌، «هـ»، «الف» ، «‌م » و «‌ق» پيدا كنيد براي اين كار ابتدا در بين حروفي كه در جدول 4 به صورت عمودي نوشته شده اند حرف «ج» را كه با توجه به جدول شماره 3 بالاترين نمره و بالاترين رتبه است پيدا كنيد. اعدادي كه در مقابل حرف «‌ج» به صورت افقي نوشته شده اند نمرات همخواني هستند يعني همان نمرات همخواني كه با توجه به شش ضلعي قبلاً محاسبه شده بودند.                 جدول شماره 4 نمره همخواني رغبت ( ويژگيهاي شخصيت) يعني اولين حرف از كد اختصاري نمرات رغبتها با محيط‌هاي شش گانه رغبتها                                  محيط‌هاي شش‌گانه اولين حرفي كه بالاترين نمره رغبت را دارد و ج هـ الف م ق و 4 3 2 1 2 3 ج 3 4 3 2 1 2 هـ 2 3 4 3 2 1 الف 1 2 3 4 3 2 م 2 1 2 3 4 3 ق 3 2 1 2 3 4   در محاسبه نمره همخواني بايد توجه داشت كه اگر دانش آموزي داراي دو حرف با نمره يكسان بالايي باشد يعني اولين خانه كد اختصاري او دو حرفي باشد نمرات همخواني بايد با توجه به هر دو حرف براي محيط‌هاي شش‌گانه محاسبه شود و سپس اين نمرات جمع و بر دو تقسيم گردد مثلاً اگر اول كد اختصاري دانش آموزي حروف «و» ، «‌ج» قرار گيرد. ابتدا نمره همخواني را براي حرف «و»‌از جدول شماره 4 به صورت زير مي‌نويسيم :  و         ج        هـ‌       الف     م        ق  4          3         2       1       2       3  نمره همخواني براي حرف « و»   سپس نمرات همخواني را با توجه به حرف «ج» ازجدول شماره 2 به صورت زير استخراج مي‌كنيم :‌  و                ج        هـ‌       الف        م        ق  5/3      5/3     2       5/1      5/1       3حالا معدل اين دو دسته از نمرات همخواني را بدست مي آوريم و نمرات همخواني را با توجه به دو حرف كد اول به صورت زير در جدول مربوطه به آن در صفحه دوم پاسخنامه در رديف همخواني مي‌نويسيم :   محاسبه نمرات ميزان شده پس از محاسبه نمرات همخواني از راه شش ضلعي يا استخراج نمرات همخواني از راه جدول شماره 4 با توجه به اينكه نمرات رتبه را نيز قبلاً محاسبه كرده بوديم، اين دو نمره را براي هر حرف جمع مي‌بنديم و بدين ترتيب نمرات ميزان شده محاسبه مي‌گردد. حالا با توجه به جدول شماره 3 نمرات رتبه و همخواني را در جدول نمرات ميزان شده قرار مي‌دهيم. جدول شماره 5 محاسبه نمرات ميزان شده با توجه به نمرات رغبت نمرات                                             حروف و ج هـ الف م ق رغبت 11 31 12 22 14 9 رتبه‌ها 2 6 3 5 4 1 همخواني 3 4 3 2 1 2 ميزان شده 5 10 6 7 5 3         محاسبه نمرات رشته‌هاي تحصيلي بعد از محاسبه نمرات ميزان شده دانش آموز از فرمولهاي زير جهت نمره گذاري رشته‌هاي تحصيلي استفاده مي‌شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       نمره ميزان شده                نمره ميزان شده                                                                              2      ÷                 و                       +    ج        =   نمره رشته علوم رياضي نمره ميزان شده              نمره ميزان شده                                                              2      ÷        الف                        +    ج            =   نمره رشته علوم تجربي   نمره ميزان شده           نمره ميزان شده        نمره ميزان‌شده             نمره ميزان شده                                             2    ÷                       ق                       +     م                  +     هـ             +   (‌2 × الف ) = نمره رشته علوم انساني   نمره ميزان شده              نمره ميزان شده                                                                                                                                                                                                                                                                                           3    ÷                      ق              +     و       +     نمره رشته علوم انساني  = نمره رشته خدمات 3    ÷                   ق                 +    و         +     نمره رشته علوم رياضي  = نمره رشته صنعت 3    ÷                   ق               +    و    +     نمره رشته علوم  تجربي  = نمره رشته كشاورزي با توجه به فرمولهاي فوق و نمرات ميزان شدة‌ دانش آموز از صفحه قبل (جدول شماره 5) نمره رشته‌هاي تحصيلي را براي او محاسبه مي‌كنيم. 5/7 = 2 ÷‌ 15  = 5 + 10 = نمره رشته علوم رياضي 5/8= 2 ÷ 17 = 7 + 10 = نمره رشته علوم تجربي 6/5= 5 ÷ 28 = 3 + 5+‌6 (2×7)= نمره رشته علوم انساني 6/3 = 3 ÷‌8/10 = 3 +‌5 +  = نمره رشته خدمات 9/3 = 3 ÷ 75/11 = 3 + 5 +  = نمره رشته صنعت 4= 3 ÷ 25/12 = 3 + 5 + = نمره رشته كشاورزي لازم به ذكر است كه نمرات اين آزمون براي دو شاخة «فني و حرفه‌اي» و «كار دانش»‌ در سه رشته خدمات ، صنعت و كشاورزي مشخص شده است. بالاترين نمره‌اي كه دانش آموز در اين سه رشته مي‌گيرد به طور يكسان به عنوان نمرة شاخه «فني و حرفه‌اي» و «‌كار دانش » براي او منظور مي‌شود. در مورد مثال فوق نمره رشته كشاورزي از نمرات دو رشته ديگر ( صنعت، خدمات) بيشتر است و نمره 4 هم براي شاخه «فني و حرفه‌آي» و هم براي شاخه «‌كار دانش »‌به طور مساوي منظور مي گردد. منبع : كتاب حرفه مناسب شما چيست ؟ نوشته جان . ال . هالند. ترجمه دكتر سيمين حسينيان دكتر سيده منور يزدي فصلهاي (‌1) و ( 2) 2- مشاور گرامي توجه نمايد كليه اطلاعات حاصل از آزمون محرمانه بوده و فقط جهت هدايت تحصيلي دانش آموز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.   در اين پرسشنامه هيچگونه علامتي نزنيد و در پايان به همراه پاسخنامه تحويل دهيد.                 رغبت سنجي تحصيلي – شغلي «‌ويژه نظام جديد آموزش متوسطه »   تهيه و تنظيم از : دكتر سيده منوره يزدي                                                 دكتر سيمين حسينيان دفتر مشاوره و برنامه ريزي امورفرهنگي و مشاوره سال 1384   باسمه تعالي پرسشنامه رغبت ‌سنجي تحصيلي- شغلي دانش آموز گرامي؛ پرسشنامه زير به منظور ارزيابي و رغبت شما در زمينه تحصيلي- شغلي تهيه شده است و به هيچ وجه پيشرفت تحصيلي يا هوش شما را نمي‌سنجد. در اين پرسشنامه فهرستي از فعاليت ها، تجربه‌ها، مشاغل و خودسنجيها آورده شده است تا رغبتها و تجربه‌هاي شما را مشخص نمايد. در هر بخش توضيحات لازم براي پاسخگويي داده شده است. لطفاً اين توضيحات را به دقت بخوانيد و اگر دستورالعمل را متوجه نشديد قبل از پاسخ به آن از مشاور خود كمك بگيريد. پاسخ خود را با مداد مشكي در برگ پاسخنامه وارد كنيد و اگرلازم بود مي‌توانيد از پاك كن استفاده كنيد. سعي كنيد با دقت و آرامش پرسشنامه را تكميل كنيد. تذكر مهم : لطفاً بر روي پرسشنامه هيچگونه علامتي نگذاريد و آن را همراه پاسخنامه تحويل دهيد.             فعاليتها : هر تعداد از فعاليتهاي زير را كه مايليد انجام دهيد در پاسخنامه درقسمت پرسش مربوطه با علامت ضربدر( ×) مشخص كنيد. ( و ) 1- نصب وسايل الكتريكي 2- تعمير اتومبيل 3- ساختن اشياء چوبي 4- راندن كاميون يا تراكتور 5- استفاده از ابزار ماشيني يا فلزكاري 6- تغيير ابتكاري موتور اتومبيل و موتورسيكلت 7- گذراندن دوره كارگاه 8- گذراندن دوره طراحي مكانيكي 9-گذراندن دوره درودگري ( كارهاي چوبي ) 10- گذراندن دوره خياطي 11- گذراندن دوره اتومكانيك ( خودرو) ( ج ) 1-خواندن كتابها يا مجلات علمي 2-كار در آزمايشگاه 3-كار بر روي يك پروژه علمي 4- ساختن مدلهايي از هواپيما ( ماكت) 5- كار با وسايل مواد شيميايي 6- مطالعه آزاد درباره موضوعات خاص 7- حل معماهاي رياضي و شطرنج 8- گذاردن دوره فيزيك 9- گذراندن دوره شيمي  10- گذراندن دوره هندسه يا مثلثات 11- گذراندن دوره زيست شناسي ( هـ ) 1- طراحي، ترسيم، نقاشي 2- بازيگري تائر يا سينما 3- طراحي داخلي ساختمان يا دكوراسيون 4- نوازندگي در گروه موسيقي و سرود 5- نوازندگي يكي از آلات موسيقي 6- رفتن به برنامه هاي اجراي موسيقي 7- خواندن داستانهاي معروف 8- نقاشي از روي مدل يا عكس 9- نقد نمايشنامه ها 10- خواندن شعر يا سرودن شعر 11- گذراندن دوره هنري ( الف ) 1- نامه نگاري با دوستان 2- شركت در برنامه مذهبي 3-عضويت در انجمن‌ها و مراكز فرهنگي و اجتماعي 4- كمك به حل مشكلات شخصي ديگران 5- مراقبت از كودكان 6- شركت در ميهمانيها و مراسم جشن و سرور 7- بين مطالب شنيدني و لطيفه در جمع دوستان 8- مطالعه كتابهاي روانشناسي 9- حضور در جلسات و سمينارها 10- شركت در كلاسهاي ورزشي 11- پيدا كردن دوستان و افراد جديد ( م ) 1- تأثير گذاشتن روي ديگران 2- فروشندگي اجناس 3- بحث درباره مسائل سياسي 4- كار كردن در مغازه يا فروشگاه شخصي 5- شركت فعال در سمينارها 6- سخنراني 7- خدمت به عنوان مدير يك گروه 8- سرپرستي و نظارت بر كار ديگران 9- ملاقات با شخصيتهاي مهم 10- رهبري يك گروه براي رسيدن به هدف 11- مشاركت در فعاليتهاي سياسي ( ق )  1- دقت در تميز نگهداشتن كتابها و لوازم‌التحرير خود 2- ماشين نويسي اوراق يا نامه‌ها براي خود و ديگران 3- حسابداري ساده در كسب و كار يا امور دفتري 4- كاربا انواع ماشينهاي اداري ( حساب، كامپيوتر و غيره) 5- ثبت و نگهداري اسناد هزينه‌ها و درآمد 6- گذراندن دوره ماشين نويسي 7- گذراندن دوره بازرگاني 8- گذاردن دوره دفترداري 9- گذراندن دوره حسابداري مالي 10- بايگاني نامه‌ها، گزارشها، سوابق و غيره 11- نوشتن نامه‌هاي اداري و رسمي             تجربه‌ها : هر تعداد از فعاليتهايي كه تجربه كرده‌ايد و مي توانيد انجام دهيد در پاسخنامه در قسمت پرسش مربوطه با علامت (× ) مشخص نماييد. ( و ) 1- از ابزارهاي برقي كارگاه نجاري مانند اره، ماشين تراش يا ماشين سنباده استفاده كرده‌ام. 2- كار كردن با ولت متر را مي دانم. 3- مي‌توان كاربراتور را تنظيم كنيم. 4- با ابزارهاي برقي مانند: مته، آسياب، خردكن و چرخ‌خياطي كار كرده‌ام. 5- كار جلاء زدن و لكه‌ها مبلمان يا كارگاهي چوبي را مي‌توانم انجام بدهم. 6-مي‌توان نقشه ساختمان يا طرح ماشين را بخوانم. 7- تعميرات ساده وسايل برقي را مي توان انجام دهم. 8- مي توانم وسايل چوبي(‌صندلي ، ميز و .... ) را تعمير كنم. 9-رسم‌هاي فني را مي‌‌توانم بكشم. 10- مي‌توانم تعميرات ساده تلويزيون را انجام دهم. 11- تعميرات ساده لوله كشي را مي‌توانم انجام دهم. ( ج ) 1- طرز كار لامپ خلاء ( لوله خالي از هوا ) را مي‌دانم. 2- مي‌توانم سه غذا را كه از لحاظ مواد پروتئيني غني هستند نام ببرم. 3- مفهوم نيمه عمر عنصر راديواكتيو را مي‌دانم. 4-مي‌توانم جدول مندليف را توضيح دهم. 5- مي توانم از خط كش محاسبه براي ضرب يا تقسيم استفاده كنم. 6- از ميكروسكوپ مي‌توانم استفاده كنم. 7- سه نوع صورت فلكي ستارگان را مي‌توان شناسايي كنم. 8- چگونگي عملكرد گلبولهاي سفيد خون را مي‌توان توضيح دهم. 9- فرمولهاي ساده شيمي را مي‌توانم تفسير كنم. 10- مي‌دانم كه چرا ماهواره‌ها به زمين نمي افتند. 11- در سمينار يا مسابقه علمي شركت كرده ام.   ( هـ ) 1- مي‌توانم در نمايشنامه نقشي را بازي كنم. 2- مي‌توانم شعر يا نوشته اي را دكلمه كنم. 3- مي‌توانم در نمايش عروسكي بازي كنم. 4- مي‌توانم افراد را طوري نقاشي كنم كه قابل شناسايي باشند. 5- مي‌توانم نقاشي يا مجسمه سازي كنم. 6- مي توانم سفالگري كنم. 7- طراحي لباس، پوستر يا وسايل چوبي را مي‌توانم انجام دهم. 8- مي‌توانم بخوبي شعر بگويم يا داستان بنويسيم. 9- مي‌توانم يكي از آلات موسيقي را بنوازم. 10- در سرودهاي دو تا چهار نفره مي‌توانم شركت كنم. 11- مي‌توانم يكي از آلات موسيقي را در يك جمع آوري رسمي بنوازم. ( الف )  1-مي‌توانم بخوبي مطالبي را براي ديگران توضيح دهم. 2- در امور خيريه يا جمع آوري كمكهاي مردمي شركت كرده ام. 3-با ديگران بخوبي كار و تشريك مساعي مي‌كنم. 4- در سرگرم كردن افراد بزرگتر از خود مهارت دارم. 5- مي توانم ميزبان خوبي باشم. 6- به راحتي مي توانم به كودكان آموزش دهم. 7- مي توانم براي سرگرمي ديگران در يك مهماني برنامه ريزي كنم. 8- بخوبي مي توانم به افراد مضطرب يا داراي مشكل كمك كنم. 9- داوطلبانه در بيمارستان ، كلينيك يا مراكز امدادرساني ( هلال‌احمرو ... ) كار كرده‌ام. 10- براي امور خيريه مربوط به مدرسه يه مسجد مي‌توانم برنامه ريزي كنم. 11- درباره شخصيت افراد بخوبي مي توانم قضاوت كنم. ( م )  1- در مدرسه به عنوان نماينده انتخاب شده ام. 2- مي توانم كار ديگران را سرپرستي كنم. 3- اشتياق و انرژي فوق‌العادهاي در انجام كارهايم دارم. 4- بخوبي مي‌توانم مردم را به انجام كارهاي مورد علاقه خودم وا دارم. 5-در فروشندگي مهارت دارم. 6- به عنوان نماينده يك گروه در ارائه پيشنهادات و يا شكايات به مقام بالاتر انجام وظيفه كرده ام. 7- در كار فروشندگي يا رهبري گروه پاداش گرفته ام. 8- باشگاه، گروه يا دسته‌اي را سازمان داده‌ام. 9- اقدام به ايجاد كسب و كار نموده ام. 10- مي‌دانم چگونگي سردسته يا نماينده موفقي باشم. 11- مباحثه گر خوبي هستم.     ( ق )  1- در هر دقيقه مي‌توانم چهل كلمه تايپ كنم. 2- مي‌توانم با دستگاه فتوكپي يا ماشين جمع‌بندي قيمت كالا كار كنم. 3- مي توانم تندنويسي كنم. 4- مي توانم نامه ها و ساير اوراق را بايگاني كنم. 5- در امور اداري كار كرده ام. 6- مي توانم زمان‌بندي مشخصي براي انجام كارهايم داشته باشيم. 7- مي‌توانم مقدارزيادي از كارهاي دفتري را در مدت كوتاهي انجام دهم. 8- از ماشين حساب مي‌توانم استفاده كنم. 9- مي توانم از كامپيوتر استفاده كنم. 10- مي‌توانم بدهيها و طلبها ( ترازنامه ) را در دفتر كل وارد كنم. 11- مي توانم گزارشهاي دقيق پرداختها و فروشها را نگهداري و تنظيم كنم. 3- مشاغل :‌ اين فهرست به بررسي احساسات و نگرشهاي شما نسبت به مشاغل گوناگون مي‌پردازد. مشاغلي را كه به آن علاقه داريد يا براي شما خوشايند است در پاسخنامه در قسمت پرسش مربوطه يا علامت ضربدر( × ) مشخص نماييد. ( و ) 1- مكانيك هواپيما 2- متخصص موجودات آبزي و وحشي 3- مكانيك اتومبيل 4- نجار 5- راننده خاك‌برداري برقي ( جرثقيل ) 6- نقشه بردار 7- بازرسي ساختمان 8- مهندس مخابرات 9- جوشكار 10- پرورش دهنده گلها و گياهان 11- راننده تاكسي سرويس ( آژانس) 12- مهندس لكوموتيو 13- خياط 14- برقكار             ( ج ) 1- متخصص هواشناسي                                                                                   2- زيست شناسي 3- ستاره شناس ( منجم) 4- تكنسين آزمايشگاه پزشكي 5- مردم شناس 6- دام پزشك 7- شيميدان 8- پژوهشگر ( محقق) 9- نويسنده مقالات علمي 10- سردبير يك مجله علمي 11- زمين شناس 12- گياه شناس 13- كارمند تحقيقات علمي 14- فيزيكدان ( هـ ) 1- شاعر 2- رهبر اركستر 3- موسيقيدان 4- نويسنده 5- هنرمند آگهي‌هاي تبليغاتي 6- نويسنده ادبيات كودكان 7- بازيگر سيمنا يا تئاتر 8- خبرنگار 9- صورتگر ( نقاش ) 10- خواننده سرود 11- آهنگساز 12- مجسمه ساز 13- نمايشنامه نويس 14- فيلمساز   ( الف ) 1-جامعه شناس 2- دبير دبيرستان 3- متخصص اصلاح و تربيت رفتار 4- گفتار درمانگر 5-مشاور ازدواج 6- مدير مدرسه 7- سرپرست خوابگاه 8- روانشناس 9- دبير علوم اجتماعي 10- مدير امور خيريه 11-مربي ورزش 12- مشاور 13- دستيار امور روانپزشكي 14- راهنما و مشاور شغلي     ( م )  1- معامله گر، واسطه‌گر امورتجاري 2- مأمور خريد 3- مدير اجرايي آگهي‌ و مسئول تبليغات 4- نماينده فروش كارخانه توليدي 5- توليد كننده برنامه هاي تلويزيوني 6- مدير هتل 7- مدير شركتهاي بازرگاني 8- مدير رستوران 9- مدير مراسم و تشريفات 10- فروشنده 11- واسطه گر معاملات ملكي يا اتومبيل 12- مدير تبليغات يا مدير روابط عمومي 13- مؤسس باشگاه ورزشي 14- مدير فروش ( ق ) 1- دفتردار 2- معلم درس ماشين نويسي 3- مسئول برنامه هاي بودجه ( ذيحساب) 4- حسابدار تحصيلكرده 5-بازرسي مالي اداري 6- تندنويس دادگاه 7- تحويلدار بانك 8- كارشناس ماليات 9- ناظر صورت برداري از موجودي 10- اپراتور كامپيوتر 11- ارزياب هزينه ها ( كارپرداز) 12- كارشناس امور مالي 13- كارمند امور مالي 14- بازرس بانك      خودسنجيها : خود را در توانائيها و مهارتهاي زير در مقايسه با همسالانتان درجه‌بندي كنيد. سعي نماييد صحيح‌ترين برآورد را در مورد خودتان انجام دهيد.  به كمترين توانايي نمره 1 و به بيشترين آن نمره 7 بدهيد. تا حد امكان از درجه‌بندي يكسان خود در هريك از تواناييها بپرهيزيد و نمره خود را در پاسخنامه در قسمت مربوطه بنويسيد. توانايي مكانيكي توانايي علمي توانايي هنري توانايي تدريس توانايي فروشندگي توانايي اداري و مالي 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 و ج هـ الف م ق خودسنجي (1)   مهارتهاي دست (استفاده از ابزار) مهارتهاي رياضي يا علوم تجربي مهارتهاي نقاشي يا خط يا موسيقي مهارتهاي دوستي و تعاون مهارتهاي مديريت مهارتهاي امور اداري و مالي 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 و ج هـ الف م ق خودسنجي ( 2)    
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 21:26  توسط ناصر محمدی  |